Uitstraling en positionering

Educatis is een vereniging voor primair onderwijs. Onder deze vereniging vallen tien scholen in de regio Midden-Nederland. Wij hebben Educatis geholpen en ondersteund in onder andere: arbeidsmarktcommunicatie, strategische ontwikkeling, crisiscommunicatie, het vormgeven van de Invisio en in het uniformeren van de aangesloten basisscholen.

Strategische ontwikkeling

Voor Educatis hebben wij verschillende content gecreëerd. Denk aan advertenties voor het werven van nieuwe leerkrachten voor de scholen of voor een nieuwe directeur. Door structureel te communiceren naar de arbeidsmarktdoelgroepen wordt er meer resultaat geboekt. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe je als vereniging moet handelen in tijden van crisis. Hier hebben wij een crisiscommunicatieplan voor geschreven.

De Invisio is een magazine dat twee keer per jaar wordt uitgegeven vanuit Educatis. In dit magazine willen ze een inkijk geven in wat er speelt binnen de vereniging en op de scholen. Wij hebben dit magazine in een nieuw jasje gestoken.

Uniformering van alle scholen

Tot slot hebben we de uniformering van alle scholen verzorgd. Voor elke school is er een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld. Bij de nieuwe logo’s is de betekenis meegenomen in het ontwerp. Hierdoor is ieder logo uniek maar toch herkenbaar aan dezelfde stijl.