Uitstraling en positionering

Educatis is een vereniging voor primair onderwijs. Onder deze vereniging vallen tien scholen in de regio Midden-Nederland. Wij hebben Educatis mogen helpen en ondersteunen in onder andere: Arbeidsmarktcommunicatie, Strategische ontwikkeling, Crisiscommunicatie, het vormgeven van de Invisio en in het uniformeren van de aangesloten basisscholen.

Strategische ontwikkeling

Voor Educatis hebben wij verschillende content mogen creëren. Denk aan advertenties voor het werven van nieuwe leerkrachten voor de scholen of een advertentie voor een nieuwe directeur. Door structureel te communiceren naar de arbeidsmarktdoelgroepen wordt er meer resultaat geboekt. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe je als vereniging moet handelen in tijden van crisis. Hier hebben wij een crisis communicatieplan voor geschreven.

De Invisio is een magazine dat twee keer in het jaar wordt uitgegeven vanuit Educatis. In dit magazine willen ze een inkijk geven in wat er speelt binnen de vereniging en op de scholen. Wij hebben dit magazine in een mooi jasje mogen steken.

Uniformering van alle scholen

Tot slot hebben we de uniformering van alle scholen mogen verzorgen. Voor elke school is er een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld. Bij de nieuwe logo’s is de betekenis meegenomen in het ontwerp. Hierdoor is ieder logo uniek maar toch herkenbaar aan dezelfde stijl.